Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

Username: sehitlikturlari

Name: Çanakkale Şehitlik Gezileri

Joined: 02 Nov 2016

Profile Info

Links 1 through 10 of 171 Çanakkale Şehitlik Gezileri's Bookmarks

83. Sargı Yeri Şehitliği
İlk kez 1945 yılında yapılan şehitlik, Alçıtepe Köyü’nün batı yönünde ve köye yaklaşık 800 metre uzaklıkta, Zığındere (veya Sığındere) Vadisi’nin içinde, Nuri Yamut Anıtı’na giden yolun sağ yanında yer alır. 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yeni baştan düzenlenmiş... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #SargıYeriŞehitliği, #ŞehitlerSırtıŞehitliği

Share It With Others!

81. Twelve Tree Copse (On İki Ağaç Korusu) Mezarlığı
Türkçesi “Oniki Ağaç Korusu Mezarlığı” olan bu mezarlık, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı bünyesindeki en büyük İngiliz Mezarlığı­dır eski haritalarda “Radavuz Mevkii” olarak adlandırılan bölgede bu­lunur. Zığındere Vadi... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #SonOkAnıtı, #TwelveTreeCopseOnİkiAğaçKorusuMezarlığı

Share It With Others!

80. Boomerang (Bumerang)
Zığındere (veya Sığındere) Vadisi’nin doğu yamacı üzerinde, Pınariçi Koyu hizasında, Twelve Tree Copse Mezarlığı’nın kuzeybatısında bu­lunan bir noktaya muharebeler sırasında İngilizlerin verdiği isim. Burası; arazi üzerindeki konumu itibariyle, Zığındere Vadisi’nin... - #BoomerangBumerang, #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #ÇanakkaleTurları

Share It With Others!

79.İkiz Koyu [X Beach (X Sahili)]
Seddülbahir’de mevzilenen Türk savunmasını, Ertuğrul Koyu ve Tekke Koyu sahillerine yapılacak çıkarmalar ile bir hamlede aşacaklarını düşünen İngilizler, adı geçen koyların haricinde diğer bazı sahillere de kuvvet çıkarmayı planladılar.
Bu sahillerden biri de İng... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #ÇanakkaleTurları, #İkizKoyuXBeachXSahili

Share It With Others!

77. Karacaoğlan Tepesi [Hill 114 (114 Rakımlı Tepe)]
Seddülbahir üzerinden ikiz Koyu istikametine gidilirken, Lanchashire Landing Mezarlığı hizasına gelindiğinde, sol yanda, ileride, yamacın­da birkaç tane eski bina kalıntısı bulunan, üzeri yayvan bir yükselti görülür. Burası Gelibolu Yarımadası’... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #KaracaoğlanTepesiHill114114RakımlıTepe, #PinkFarmPembeÇiftlikMezarlığı

Share It With Others!

12’nci Bölüğün sağ kanadını oluşturan Karacaoğlan Tepesi üzerindeki Takımın, tamamen imha olma tehlikesinin aşılamayacağı anlaşılınca Bölük Komutanı düşmana kuvvet kaptırmamak amacıyla, saat 11.00 civarında bölüğünü gruplar halinde Gözcü Baba Tepesi istikametinde geri çekmeye başladı. Geri çekile... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #ÇanakkaleTurları, #LanchashireLandingMezarlığı

Share It With Others!

74.İlyas Baba Burnu / Mehmetçik Feneri
Gözcü Baba Tepesi’nin güneybatı yönünde yer alan İlyas Baba Burnu üzerinde bulunan deniz feneri, “Mehmetçik Feneri” adıyla anılır. Bazı haritalarda burası “Mehmetçik Burnu” olarak da tanımlanmıştır.
Bu deniz fenerinin hangi tarihte yapıldığına dair kesin bir... - #AyTepeVeyaAkTepeHill138HunterWestonHill138RakımlıTepeHunterWestonTepesi, #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #İlyasBabaBurnuMehmetçikFeneri

Share It With Others!

72.Gözcü Baba Tepesi
Gözcü Baba Tepesi; yaklaşık 46 metre yüksekliğiyle, Seddülbahir böl­gesindeki en önemli yükseltilerden biridir. Ertuğrul Tabyası, bu tepe­nin Ertuğrul Koyu’na doğru uzanan yamacında yer alır. Üzerinden Ertuğrul Koyu sahili görülmemekle birlikte Gözcü Baba Tepesi, Ertuğrul Koy... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #GözcüBabaTepesi, #İngilizHellesAnıtıCapeHellesMemorial

Share It With Others!

70.Ertuğrul Tabyası
Ertuğrul Tabyası; Seddülbahir Köyü’nün batısında, Ertuğrul Koyu’na hakim, Gözcübaba Tepesi’nin Ertuğrul Koyu’na doğru uzanan güney yamacı üzerinde, denize dönük olarak bulunmaktadır. Boğaz girişini korumakla görevli dört tabyadan biri olup, Sultan II. Abdülhamit dev­rinde Asaf... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #ErtuğrulTabyası, #VSahiliMezarlığıVBeachCemetery

Share It With Others!

69. Ertuğrul Koyu [ V Beach (V Sahili)] / Yahya Çavuş Şehitliği
Ertuğrul Koyu’na 25 Nisan 1915 sabahı saat 06.00 civarında başla­yan İngiliz çıkarması, buradan yaklaşık 1 kilometre batı yönünde bu­lunan Tekke Koyu’na yapılacak diğer çıkarma ile eş zamanlı ve koordineliydi.
İngiliz taarruz planına... - #ÇanakkaleŞehitlikGezileri, #ÇanakkaleTurları, #ErtuğrulKoyuVBeachVSahiliYahyaÇavuşŞehitliği

Share It With Others!