Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

Links 1 through 10 of 255 Nacka gymnasium Biblioteket's Bookmarks

Miljömål.se är en webbplats för information om det svenska miljömålssystemet samt uppföljning och utvärdering av miljömålen.

Share It With Others!

Konsumentverket är en statlig myndighet som finns till för konsumenter.

Share It With Others!

Transparency International - the global coalition against corruption. Innehåller bl a Corruption Perceptions Index 2016.

Share It With Others!

Statistik från FN

Share It With Others!

Share It With Others!

Sverige i siffror: Här finns statistik presenterad som grafik och diagram. Syfte: alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Share It With Others!

Martin Ericsson, fil dr vid historiska institutionen i Lund, har på uppdrag av Forum för levande historia skrivit rapporten "Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige - en analyserande forskningsöversikt".

I översikten sammanställer och analyserar Ericsson svensk historisk forskning på området i en lättillgänglig rapport.

Författare: Martin Ericsson, 2016.

Share It With Others!

Ung idag är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur unga 13-25 åringars levnadsvillkor ser ut i Sverige. Syftet med att följa upp ungas levnadsvillkor med hjälp av indikatorer är att skapa en helhetsbild av utvecklingen och att genom tidsserier visa hur villkoren utvecklas.

Share It With Others!

Utrikesmagasinet ägs av Utrikespolitiska institutet, UI , men görs av en publicistiskt oberoende redaktion.
Här hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker, opinionsbildare och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Share It With Others!

"Reliable and open data and analysis on the situation of children and women worldwide"

Share It With Others!