Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

1-30 of Dorine Ruter's Bookmarks with the Tag Bundle 02 learning

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Comment Ernesto Spruyt "Waarom moet die agrariër investeren in grond en productiemiddelen? Waarom moet die agrariër een 'business plan' gaan ontwikkelen? Waarom niet een platform creëren waarin partijen met grond, grond inbrengen; partijen met productiemiddelen, productiemiddelen inbrengen; en waar de agrariër zich volledig kan focussen op wat hij het beste kan: het management van het teeltproces. Zeg maar een AirBnB voor akkerbouw. Of een App-store voor uitgangsmateriaal. Of een eBay voor voedseldistributie."

Share It With Others!

Share It With Others!

"Veel organisaties schieten door in hun drang om een dialoog te voeren met klanten over producten of de dienstverlening, meent Berlinda Harkink, directeur van De Legitimiteit Groep. Daardoor haakt de consument af en keert in het ergste geval de organisatie de rug toe. Hoe voorkom je als marketeer interaction overload?"

Share It With Others!

weird stuff, mainly!

Share It With Others!

vrijwel 1 op 1 de manier van werken bij hotspot hutspot..!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Feb 2016 Publication "Deze Gezond in... Gebiedsindicatoren zijn speciaal samengesteld voor de lokale samenhangende aanpak van gezondheidsachterstanden. U kunt ze gebruiken voor een gebiedsscan van wijk, dorp of kern en voor monitoring en evaluatie van gezondheidsachterstanden in uw gemeente"

Share It With Others!

22 augustus 2013 - NRC - "Initiatieven van samenwerkende burgers, het blijft kruimelwerk. Doe eens iets van vitaal belang, betogen René Cuperus en Raul Lansink."

Share It With Others!

11 juni 2015 - NRC - "Welke effecten heeft het terugtrekken van de overheid op buurten? Burgerparticipatie werkt vooral in de rijke, witte buurt, aldus Godfried Engbersen en Erik Snel."

Share It With Others!

Share It With Others!

2 december 2015, Follow the Money - "Het resultaat van de geschetste ontwikkelingen zal een groeiende inkomensongelijkheid zijn tussen de, digitaal vaardige, hoger opgeleiden en de kwetsbare ‘onderkant’ van de samenleving in combinatie met een kleiner wordende middenklasse. Deze sociale polarisatie brengt risico’s mee, zij kan de democratie destabiliseren en het populisme stimuleren. Geen opwekkend perspectief voor een duurzame samenleving."

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Onderzoek Movisie feb 2015 - okt 2016 "Via dit project borgen en ontsluiten we kennis over wat werkt in de aanpakken van jeugdwerkloosheid van migrantenjongeren. De bevindingen onstluiten we via rapportages en publieksvriendelijke factsheets met handreikingen voor de praktijk."

Share It With Others!

Share It With Others!

MKBA van het onderzoek naar healthy ageing (dus geen MKBA van healthy ageing zelf... maar meta - meta - meta ...)

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Feb 2016 Publication "Deze Gezond in... Gebiedsindicatoren zijn speciaal samengesteld voor de lokale samenhangende aanpak van gezondheidsachterstanden. U kunt ze gebruiken voor een gebiedsscan van wijk, dorp of kern en voor monitoring en evaluatie van gezondheidsachterstanden in uw gemeente"

Share It With Others!

September 2015, onderzoeksrapport door David ter Avest (WMO Werkplaats Rotterdam) naar 'huizen' en 'huiskamers van de wijk' en andere ontmoetingsplekken voor de buurt.

Share It With Others!