Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

Links 1 through 10 of 218 by Dorine Ruter tagged publication

Share It With Others!

Op www.boetenverstand.org : "Er zijn herkenbare bedrijfsstijlen te onderscheiden en in elke stijl is een redelijk inkomen te verdienen. Opvallend is dat naarmate bedrijven stijlspecifieker zijn de bedrijfseconomische resultaten beter zijn. Dit laat zien dat er niet ‘één beste manier van boeren’ is en dat het volgen van een uitgebalanceerd eigen bedrijfsplan loont. Er worden vier stijlen onderscheiden: Kostenbespaarders, Schaalvergroters, Koeienboeren en Arbeidsbespaarders." ...

Share It With Others!

Via JW vd Schans. Two cases Wuhan (China) and Addis (Ethiopia)

Share It With Others!

Het LOGboek, LandbouwOntwikkelingsGebieden, is een verkennend onderzoek naar alle 136 LOG's in Zuid en Oost Nederland, in opdracht van Yttje Feddes, Rijksadviseur Landschap. De gebieden zijn bekeken en gedocumenteerd door een team landschapsarchitecten van bureau LOLA en de Dienst Landelijk Gebied. De vraag daarbij was in beeld te brengen om wat voor landschappen het gaat en wat er al zichtbaar is van de voorgenomen concentratie van intensieve veebedrijven.

Share It With Others!

Voedselinitiatieven zijn geen gebroddel in de marge, maar hebben daadwerkelijk nut. Welke mogelijke waarde ze hebben zet LEI hier op een rijtje.

Share It With Others!

Wat heeft 4 jaar Taskforce Multifunctionele Landbouw opgebracht? Wat is de stand van zaken in de multifunctionele landbouw?

Share It With Others!

In 10 tips voor slimme sturing beschrijf ik de tips die ik gebruik voor het bijdragen aan veranderingsprocessen. Processen gericht op duurzame ontwikkeling. Ze komen uit mijn eigen ervaring en die van vele collega’s. Op deze site kun je het boekje downloaden (klik bovenin het menu op download om het boekje te downloaden).

Share It With Others!

Share It With Others!

Veel mensen willen hun verlangens en frustraties over hun organisatie en omgeving delen met anderen en omzetten in werkbare oplossingen. Ze vormen – bewust of onbewust – een broedplaats; een (virtuele) plek waar nieuwe, creatieve ideeën ontstaan over werk en samenleving. Dat loopt van 'communities of practice' en denktanks tot straatfeesten, buurtcomités en internetgroepen. Maar managers en bestuurders drukken deze initiatieven vaak de kop in; door hun behoeften aan planning en controle weten ze er niet goed mee om te gaan. Peter Camp laat in dit boek met stellingen, inspiratiebronnen, praktijkvoorbeelden en interviews zien hoe je broedprocessen kunt faciliteren en consolideren. Ook toont hij aan waarom dat belangrijk is, voor elke organisatie.

De broedfactor biedt een constructieve kijk op broedplaatsen en broedprocessen in onze organisaties en samenleving. Het is een praktisch onderbouwd, informatief én inspirerend boek voor ondernemende mensen die een verschil willen maken.

Share It With Others!

Share It With Others!