Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

Links 1 through 10 of 27 by Dorine Ruter tagged poverty

Share It With Others!

Share It With Others!

10 juni 2016 - "Met de Rotterdamwet mogen sinds 2006 niet-werkende nieuwkomers geweerd worden uit vijf Rotterdamse buurten. Veiliger en leefbaarder is het er niet van geworden, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam."

Share It With Others!

9 maart 2016 - "Vaak heeft beleid als doel om te egaliseren, de verschillen kleiner te maken. Je ziet dat de bovenlaag daarbij wordt platgeslagen, terwijl het niet de problemen oplost van de onderlaag. Is het niet interessant om juist te kijken naar de groep die onder de armoedegrens leeft? (...) Daarbij is de bestuurlijke neiging vaak voor fysieke oplossingen te kiezen. De vraag blijft altijd of je daarmee wel de juiste mensen bereikt. (...) Wij denken dat je je beter kunt richten op de mensen in die wijk, op hun vaardigheden en hun positie op de arbeidsmarkt om die wijk te verbeteren."

Share It With Others!

Share It With Others!

1 maart 2016, SCP rapport mbt cijfers tot 2013. "Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink toegenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat er steeds meer mensen zijn die ten minste drie jaar van een inkomen onder de armoedegrens moeten leven. In dit onderzoek richten we ons op die langdurig arme groep."

Share It With Others!

Feb 2016 Publication "Deze Gezond in... Gebiedsindicatoren zijn speciaal samengesteld voor de lokale samenhangende aanpak van gezondheidsachterstanden. U kunt ze gebruiken voor een gebiedsscan van wijk, dorp of kern en voor monitoring en evaluatie van gezondheidsachterstanden in uw gemeente"

Share It With Others!

Share It With Others!

11 juni 2015 - NRC - "Welke effecten heeft het terugtrekken van de overheid op buurten? Burgerparticipatie werkt vooral in de rijke, witte buurt, aldus Godfried Engbersen en Erik Snel."

Share It With Others!

Share It With Others!