Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

Links 1 through 10 of 118 by Dorine Ruter tagged knowledge_sharing

Share It With Others!

Op welke wijze kan het samen leren doen bij gebiedsontwikkeling worden ondersteund en wat kan een landelijk kennisnetwerk vitaal platteland daaraan toevoegen? Dit was het vertrekpunt voor een aantal werkbezoeken van de werkgroep kennisnetwerk vitaal platteland aan enkele regionale kennisarrangementen als onderdeel van een gezamenlijk leertraject. Dit verslag presenteert de bevindingen en komt met aanbevelingen voor een kennisnetwerk vitaal in wording.

Share It With Others!

"How it Works: Make your timeline about anything // Collaborate with family and friends // Share it with whomever you want
Add your timeline to MySpace or your blog" (Looks great! E.g. for jointly building your community timeline. Via Joitske.)

Share It With Others!

Share It With Others!

Van Joitske: "Leernetwerken zijn gewone netwerken met het specifieke doel om individueel én collectief te leren. Ik zou nog wel eens een mooi overzicht willen maken van allerlei interventies in leernetwerken. Hoewel je bij leernetwerken juist een balans moet zoeken tussen ‘emergent’ en ‘design’ oftewel zelf-organisatie en ontwerp/planning geloof ik zeker dat je kunt faciliteren. Toch heb ik nog nooit een goede publicatie daarover gezien. Hieronder volgt een checklist voor de startfase, een mooi begin!"

Share It With Others!

"Originating from the CCAA supported project "Knowledge Sharing for Climate Change Adaptation in Africa", AfricaAdapt provides a means for researchers, policymakers, and all Africans affected by climate change to test new ways of sharing their experiences and challenges across barriers of distance, culture and language."

Share It With Others!

Video example of designing worst-case-scenario and tracking back to possible undesired elements in own work. (This link was a contribution from Nancy to the KM4DEV discussion on how to share/surface 'worst practices'. Keeping it files still under 'best practices'... )

Share It With Others!

(Via choconancy) The Mistake Bank is a place to share stories of mistakes people have made in their lives and careers. Please contribute videos or blog posts recounting your mistakes that you think others could learn from. Start a forum topic or participate in an existing forum.

Please comment on and share the entries. Invite others to join. All are welcome. Sharing mistakes is a gift--please honor that by keeping your comments constructive and civil.

Share It With Others!

(on Amazon). Via Laxmi/km4dev: "David Moss (2005)in his book "Cultivating Development" discusses the challenges of reporting/publishing critical stories upfront in the preface"

Share It With Others!

Via collega Hans Peter al wel bekend: "Wijnboeren doen hier kennis op via het vakblad 'De Wijngaard', wijnreizen, studiedagen en regio-afdelingen. De jaarlijkse open dag van de wijnboeren wordt door het gilde georganiseerd. Net zoals de jaarlijkse grote keuring van Nederlandse wijnen."

Share It With Others!