Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

Links 1 through 10 of 132 by Dorine Ruter tagged health

May 2016 - "This report was commissioned by the National Gardens Scheme in 2015. Its intention is to contribute to the understanding, assessment and
development of the links between gardens, gardening and health. It sets out the evidence base on how gardens and gardening relate to health across the life-course. It highlights how, at different points in the health and social care system, gardens and gardening can make a strong contribution to keeping us well and independent."

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

MKBA van het onderzoek naar healthy ageing (dus geen MKBA van healthy ageing zelf... maar meta - meta - meta ...)

Share It With Others!

RIVM rapport (MinVWS) mbt cijfers 2010 - "De resterende levensverwachting stijgt als roken, overgewicht en inactiviteit wordt uitgebannen. Dit effect is het sterkst voor roken. Als iedereen gezonder gaat leven neemt de levensverwachting toe. We krijgen er meer jaren bij, maar ook meer ongezonde jaren. Leeftijd vormt namelijk ook een risicofactor voor andere ziekten die hoge kosten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld dementie."

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

Feb 2016 Publication "Deze Gezond in... Gebiedsindicatoren zijn speciaal samengesteld voor de lokale samenhangende aanpak van gezondheidsachterstanden. U kunt ze gebruiken voor een gebiedsscan van wijk, dorp of kern en voor monitoring en evaluatie van gezondheidsachterstanden in uw gemeente"

Share It With Others!

Share It With Others!